Galvosūkiai

Ar prisimenate: Kuris automobilis teisingai sustojo dvipusio eismo kelyje, laukdamas žalio šviesoforo signalo?

Kuris automobilis teisingai sustojo dvipusio eismo kelyje, laukdamas žalio šviesoforo signalo?

Paaiškinimas:

Žalias automobilis nesustojo prieš „Stop“ liniją, baltas automobilis suka ne iš tos eismo juostos (važiuoja prieš eismą).

KET 165. Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą, kertamą ar prisijungiančią važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.

Teisingas atsakymas: ABU SUSTOJO NETEISINGAI.

Kokios kategorijos reikia, norint vairuoti motorinį dviratį?

Paaiškinimas:

Norint vairuoti motorinį dviratį yra taikomas minimalaus amžiaus apribojimas, tačiau jokių vairavimo egzaminų išlaikyti ir turėti vairuotojo pažymėjimo – nereikia.

SEAKĮ I – 40. Motorinis dviratis – transporto priemonė, kuri turi ne mažiau kaip du ratus ir vidaus degimo variklį ar elektros variklį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h.

KET – 55. Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

KET – 66. Taisyklėse nustatyti reikalavimai dviračių vairuotojams taip pat privalomi motorinių dviračių vairuotojams.  

Teisingas atsakymas: Vairuotojo pažymėjimas nereikalingas.

Šis kelio ženklas galioja:


1. Iki gyvenvietės pabaigos, jeigu nėra sankryžos.


2.Iki pirmos sankryžos, pažymėtos pirmumo kelio ženklais.


3.Iki pirmo įvažiavimo į kiemą.

Paaiškinimas:

KET 1 pr. 5. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos už draudžiamojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.

KET 1 pr. 325. „Lenkti draudžiama“ Draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu.

Teisingas atsakymas: 1 ir 2

Jums taip pat patiks

KŪNO KALBA: SURASKITE MELAGĘ! KURI MOTERIS KAŽKĄ NUO JŪSŲ SLEPIA?

admin

Testas pažengusiems vairuotojams: Šioje situacijoje leidžiama:

admin

Patyrusiems vairuotojams: Vienpusio eismo pabaigą nurodo kelio ženklas:

admin